Research & Developement​

Pokud chtějí společnosti v dnešní době prosperovat, musí se naprostá většina z nich dříve či později rozhodnout pro rozvoj a inovací vlastních služeb či zboží. Nejen že tyto inovace jsou drahé, ale zároveň hrozí riziko, že investici do rozvoje následně neoprávněně okopíruje konkurence, či že výsledky vývoje uniknou dříve, než inovátorům zajistí náležitou konkurenční výhodu.

Naším klientům dlouhodobě poskytujeme právní služby mající za cíl podpořit a především ochránit investice, vložené do vývoje a inovace jejich zboží a služeb. Pomáháme identifikovat druh vznikajícího know-how a navrhujeme, jak jej optimálně chránit. Dále pro klienty řešíme otázky z oblasti autorského práva, kdy zajišťujeme, aby případná práva řádně a bezpečně přešla z autorů na investora, ať už jsou autory zaměstnanci nebo jiní dodavatelé. Samotnou kapitolou je potom ochrana před únikem know-how, v rámci které pomáháme správně nastavit právní dokumenty a procesy ve společnosti, čímž minimalizujeme riziko úniku tajných informací a dokumentů.

Jaké otázky klientů řešíme?

Zaměstnanec pro nás v rámci svých pracovních povinností mobilní aplikaci a nyní tvrdí, že nemáme právo ji upravovat. Má na to jako autor právo?

Do vývoje účetního software jsme investovali nemalé peníze a rádi bychom zabránili konkurenci, aby jej okopírovala. Můžeme si software patentovat?

Pro našeho zákazníka vyvíjíme na míru nový druh zboží, avšak máme strach, aby jej následně neodebíral jinde. Jak si zajistit exkluzivitu na produkty?

Zaměstnanec mi po vyhození z práce zkopíroval veškeré knowhow a odnesl jej ke konkurenci. Jak se mohu bránit?

Chystám se s klientem řešit citlivé obchodní tajemství. Jak uzavřít smlouvu o důvěrnosti, aby byla skutečně účinná?

Konkurenční firma mne nařkla, že napodobuji fungování jejich aplikace. Mohu kopírovat myšlenky cizích služeb?

Proč právě s námi?

Právo ochrany duševního vlastnictví je jednou z našich primárních specializací a máme zkušenosti z předních českých i mezinárodních advokátních kanceláří. Díky znalostem z oblasti autorského práva, průmyslového vlastnictví a závazků vám poradíme, jaké nápady jsou chráněny už od počátku, jaké je třeba registrovat a kde je vhodné uzavírat smlouvy. Díky tomu jsme schopni efektivně a rychle odhalit jaké knowhow a jakým způsobem chránit a tím ochránit Váš business a investice vynaložené na inovace.

Reference

Vývoj IoT senzorů na míru

Klientovi, výrobci IoT senzorů, jsme pomáhali se správným nastavením smlouvy o vývoji a výrobě unikátních senzorů pro automotive sektor. Ve smlouvě jsme řešili především ochranu práv duševního vlastnictví a chránili investici klienta do vývoje nového řešení.

Příprava interních pravidel pro vývojové oddělení

Klientovi jsme připravovali interní směrnice související s výzkumem a vývojem nových produktů tak, aby dotčení zaměstnanci věděli, jaké postupy musí dodržet pro vytvoření optimálního prostředí pro identifikaci a ochranu inovací, a aby nedocházelo k úniku know-how ze společnosti.

„Je vaším hlavním assetem know-how a máte strach, že o něj přídete? Vynáší vám zaměstnanci know-how ze společnosti? Chystáte se pro klienta vyvíjet nové řešení a nechcete přijít o vloženou investici? Nebo máte jiné otázky? Napište nám, první konzultace je zdarma! „