Ochraňte své duševní vlastnictví!

Je vaše duševní vlastnictví skutečně vaše?

Špatné smlouvy se zaměstnanci či mezi společníky. Nesprávně využívané licence k produktům. Přílišná závislost na jednom dodavateli. To vše může mít kritický dopad na vaše podnikání. Níže uvádíme jen některé situace, ve kterých jsme našim klientům pomáhali a kterým by se dalo využitím našeho produktu zabránit. 

Předražené služby při vendor-locku

Výrobce hardware si nechal na míru vytvořit informační systém pro řízení výrobního procesu. Kvůli špatně napsané smlouvě nejen, že si nemohl najít nového dodavatele pro správu systému či si systém spravovat sám, ale byl po konci servisní smlouvy nucen podepsat servisní smlouvu za významně horších podmínek. Jedinou alternativou bylo přerušení či ukončení výroby.

Ztráta produktu po odchodu vývojářů

Dva kolegové si založili technologický startup, přičemž grafické a programátorské práce outsourcovali na své kamarády. V divokých počátcích nebyl čas na smlouvy a když se projektu začalo dařit, rozhodli se vývojáři, že se vydají vlastní cestou. V tu chvíli zjistili, že nejen, že nemají zdrojový kód, ale že dokonce všechna práva zůstala pouze vývojářům.

"Infikování" produktu GPL licencí

Softwarovým vývojářům se splnil sen - ozval se kupec pro jejich produkt. Při tzv. due dilligence se však zjistilo, že produkt obsahuje software třetích stran, "zdarma" poskytovaný pod GPL licencí - komerční prodej jejich produktu tak porušoval autorská práva třetích stran. Nejen, že si úprava produktu vyžádala enormní úsilí, ale celá situace měla zásadní dopad na valuaci firmy.

V čem produkt spočívá?

Prvním krokem je společné setkání, v rámci kterého lépe pochopíme fungování vašeho podnikání a produktu

Cílem je vytvořit komplexní mapu vašeho duševního vlastnictví včetně relevantních vztahů a především pak subjektů, které jsou do jeho tvorby zapojeny. Řekneme si, jaké duševní vlastnictví nyní využíváte, kdo jej vytvořil a jak jej v současné době chráníte (zda máte smlouvy, registrované ochranné známky apod.)

Tento přehled nám pomůže stanovit předmět budoucí analýzy

Po našem úvodním setkání zpracujeme získané informace, na základě kterých připravíme komplexní analýzu. Díky analýze zjistíte následující:

Co tvoří vaše portfolio duševního vlastnictví? Vytvoříme seznam všech relevantních předmětů ochrany. Identifikujeme loga, produktové fotografie, videa a jiné prvky brandu. Vytvoříme přehled veškerého software, které pro svoje podnikání využíváte a identifikujeme poskytovatele licencí. Zkontrolujeme, jaké části vašeho produktu tvoří duševní vlastnictví. 

Jaká rizika jsou s vaším portfoliem spojena? U všech položek vašeho portfolia vám sdělíme nejen, zda jsou skutečně dostatečně chráněny, ale především, zda k nim vykonáváte všechna nezbytná práva. Zkontrolujeme, zda máte korektně ošetřené dodavatelské vztahy a zda vám tvůrci udělují licence v náležitém rozsahu. Ověříme, zda je vhodné vaše loga či designy registrovat jakožto ochranné známky či průmyslové vzory. Prověříme vnitropodnikovou ochranu duševního vlastnictví a upozorníme vás na nebezpečí úniku know-how a práv k produktu. 

Jak mohu své portfolio ochránit? Poslední a nejdůležitější částí je seznam doporučení a opatření, která je třeba přijmout. Doporučíme, kde je vhodné registrovat ochranné známky a průmyslové vzory. Sdělíme vám, kde je třeba uzavřít nové či upravit existující smlouvy a poradíme vám, jak. Navrhneme postup, jak se vymanit z vendor-locku. 

Posledním a zásadním krokem je uvedení našich doporučení z analýzy v život. Po vzájemné dohodě jsme připraveni pomoci se všemi kroky, které v rámci analýzy navrhneme. Připravíme smlouvy či jejich dodatky, zaregistrujeme ochranné známky či průmyslové vzory, zajistíme transfer práv od dodavatelů a zaměstnanců. 

Uvědomujeme si, že v závislosti na “zdraví” vašeho portfolia může být seznam doporučení dlouhý a navazující implementace poměrně náročná. Z toho důvodu u každého doporučení stanovíme i riziko a doporučené pořadí toho, jak by mělo být riziko adresováno. Vy se pak můžete kvalifikovaně rozhodnout, jak při narovnání vztahů ve společnosti budete postupovat. 

Cenu vám připravíme na míru!

Cena za analýzu
od 25 000 Kč
v závislosti na složitosti případu a rozsahu posouzení

Náš tým

Mgr. Martin Loučka

Email: loucka@martins.law
Tel.: ‭+420 722 965 737‬

Mgr. Martin Bartoň

Email: barton@martins.law
Tel.: +420 774 123 354

Nezávazná poptávka

Chcete vědět více?