Vývojáři SW a jejich klienti

Vývoj, implementace a správa software je velmi specifickým (a pro laickou veřejnost ne vždy zcela intuitivním) procesem. To klade zvýšené nároky mimo jiné i na poskytovatele právních služeb, kteří nikdy nemohou poskytnout perfektní služby bez alespoň elementární znalosti technické a praktické stránky vývoje.

Ať už vyvíjíte informační systémy, umělou inteligenci, hry či mobilní aplikace, jsme připraveni vám poskytnout veškerou právní podporu, kterou při svém podnikání potřebujete. Naše služby jsou relevantní ve všech fázích životního cyklu produktu, tj. od založení společnosti, uzavírání smluv s programátory a dodavateli, přes tvorbu smluv o vývoji a implementaci SW až po dokumenty EULA. Naším klientům jsme k dispozici i po celou dobu vývoje, kdy s námi konzultují vliv jejich produktů na regulaci ochrany osobních údajů, jejich odpovědnost za vady či například licenční podmínky užívaných SW třetích stran.

Právní služby ale poskytujeme i klientům vývojářů SW, pro které je často pořizování programového vybavení jedním z největších nákladů a zároveň i obchodních rizik. Klientům radíme, jak správně vydefinovat, co od produktu potřebují, hlídáme, zda za své peníze dostanou skutečně to, co očekávají a pomáháme jim vyhnout se tzv. vendor-locku, tedy nebezpečné závislosti na jednom vývojáři.

Jaké otázky klientů řešíme?

Mám od svých programátorů skutečně všechna práva k produktu, který pro mě vytváří?

Jak mám nastavit své licenční podmínky, aby klient dostal vše, co skutečně potřebuje, ale zároveň jsem dostatečně chránil své know-how?

V rámci vývoje používám zdrojový kód třetích stran pod licencí GNU-GPL. Jaký to má vliv na můj vlastní produkt?

Co když zpracovávám osobní údaje uživatelů svého klienta? Dopadá na mě nějak regulace GDPR?

Můj klient používá mou aplikaci a vznikla mu škoda. Musím mu ji platit? Mohu omezit svou odpovědnost z vad a odpovědnost za škodu?

Dodavatel nám přestal spravovat eshop a my jsme přišli o investici a o zákazníky. Jak se teď dostaneme ke svým datům? Dalo se tomu nějak předejít?

Proč právě s námi?

Jsme nejen advokáti, ale i softwaroví vývojáři - rozumíme procesu vývoje software nejen teoreticky, ale i prakticky. Díky tomu nám není třeba vysvětlovat technickou stránku vašeho podnikání a zároveň můžeme odhalit rizika, které by ostatní právníci mohli přehlédnout. Tím šetříme váš čas a prostředky vynaložené na právní služby a zároveň v rámci svých služeb přidáváme i "něco navíc".

Reference

IoT řešení v automotive sektoru

Pro vývojáře IoT řešení v automotive sektoru jsme poskytovali komplexní právní poradenství. Radili jsme mu s nastavením smluv s dodavateli i odběrateli a pomáhali mu spustit mobilní aplikaci pro tržiště Apple Store i Google Play. Průběžně mu poskytujeme právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv.

Rozšířená realita v cloudu

Pro klienta, vývojáře SaaS cloudového řešení pro zobrazování rozšířené reality, jsme připravovali Terms of Use a pomáhali mu s registrací jeho duševního vlastnictví u evropských úřadů.

Tvorba assetů do mobilní hry

Pro vývojáře mobilních her jsme posuzovali autorskoprávní dopady tvorby odvozených 3D objektů od 3D skenů reálných objektů.

“Jste vývojáři a nevíte si rady s ochranou osobních údajů či nastavením EULA? Pořizujete informační systém a chcete ochránit svůj business a svoji investici? Nebo máte jiné otázky? Napište nám, první konzultace je zdarma!”