Martin Loučka

IT advokát, který umí programovat

Klíčové znalosti

  • Aktivní znalosti programování a IT prostředí
  • Rychlá orientace v komplexní situaci
  • Čeština, angličtina

E: loucka@martins.law

M: +420 722 965 737

Stručně o mně

Specializace:
Autorské právo, ochranné známky, software & bezpečnost, smlouvy & business, ochrana osobních údajů

Profesní pozadí:
Své studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem spojil s Ústavem práva a technologií, se kterým nadále spolupracuji. Jsem členem České advokátní komory a profesní organizace ALAI Česká republika.

S poskytováním právních služeb mám zkušenosti od roku 2015, které jsem čerpal během spolupráce s přední lokální i mezinárodní advokátní kanceláří.

Další aktivity:
Mimo advokátní praxi se aktivně zapojuji do problematiky veřejných licencí jako člen týmu Creative Commons, který institucionálně zajišťujeme s kolegy v rámci spolku Open Content, z.s., přednáším a účastním se odborných konferencí.

Mými velkými zálibami jsou hledání cest pro inovaci v advokacii a v právu obecně, digitalizace a využívání nových technologií v právní praxi.

Baví mě programování a zimní sporty. Golf nehraju.

Aktivní projekty

Právo e-shopů

Právo e-shopů je projekt zaměřený na právní podporu internetových obchodů a e-commerce obecně. Klíčové vlastnosti:

  • On-line objednávka a platba
  • Transparentní cenová politika
  • Pohodlné on-line vyplnění podkladů od klienta
  • Rychlé dodání právní dokumentace

LegiView

Informační systém pro právníky, který poskytuje přehledný náhled na strukturu předpisů - evropských i národních.

V současné době ve fázi beta testování, v blízké budoucnosti je v plánu rozvoj o možnost přidávání poznámek a příloh k paragrafům, vytvoření vlastní nástěnky oblíbených předpisů, sdílení know-how a vedení diskusí.

Judikatura EU

Aplikace pro právníky umožňující automatickou rešerši zadaného nařízení či směrnice EU na související judikaturu.

Zobrazí i aktuální postup v řízení, otevřené předběžné otázky či vydaná stanoviska generálních advokátů.

Vybrané publikace

PEŘINOVÁ, E., POMAIZLOVÁ, K., LOUČKA, M., a kol. Zákon
o ochranných známkách. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR,
2020. [e-shop]

HUSOVEC, Martin a Martin LOUČKA. Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů. Wolters Kluwer, 2019. [e-shop]

LOUČKA, Martin. Právní povaha konfiguračních souborů a jejich ochrana. Revue pro právo a technologie. 2016, č. 13, s. 45-66. [PDF]

HARAŠTA, Jakub a Martin LOUČKA. Využití celexového čísla pro rešerši právních informací. In: ProInflow. Vol 8, No 2 (2016). [PDF]

STRAKOVÁ, Lucie a Martin LOUČKA. Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů. COFOLA 2015. [PDF]

LOUČKA, Martin. Specifika vývoje počítačových programů a jejich autorskoprávní konsekvence. MUNI Law Working Paper [online]. 2015, no. 2015.05, 16 s. [PDF]

LOUČKA, Martin. Licensing Software: Creative Commons as an Open Source License? In 3rd International Research Forum Göttingen. 2014.