Mgr. Martin Loučka

IT advokát, který umí programovat /

Klíčové znalosti

  • Advokát
  • Aktivní znalosti programování a IT prostředí
  • Rychlá orientace v komplexní situaci
  • Čeština, angličtina (C2)

Stručně o mě

Specializace:
Autorské právo, ochranné známky, software & bezpečnost, smlouvy & business, ochrana osobních údajů

Profesní pozadí:
Své studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem spojil s Ústavem práva a technologií, se kterým nadále spolupracuji. Jsem členem České advokátní komory a profesní organizace ALAI Česká republika.

S poskytováním právních služeb mám zkušenosti od roku 2015, které jsem čerpal během spolupráce s přední lokální i mezinárodní advokátní kanceláří.

Další aktivity:
Mimo advokátní praxi se aktivně zapojuji do problematiky veřejných licencí jako člen týmu Creative Commons, který institucionálně zajišťujeme s kolegy v rámci spolku Open Content, z.s., přednáším a účastním se odborných konferencí.

Mými velkými zálibami jsou hledání cest pro inovaci v advokacii a v právu obecně, digitalizace a využívání nových technologií v právní praxi.

Baví mě programování a zimní sporty. Golf nehraju.

Vybrané publikace

HUSOVEC, Martin a Martin LOUČKA. Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů. Wolters Kluwer, 2019. [e-shop]

LOUČKA, Martin. Právní povaha konfiguračních souborů a jejich ochrana. Revue pro právo a technologie. 2016, č. 13, s. 45-66. [PDF]

HARAŠTA, Jakub a Martin LOUČKA. Využití celexového čísla pro rešerši právních informací. In: ProInflow. Vol 8, No 2 (2016). [PDF]

STRAKOVÁ, Lucie a Martin LOUČKA. Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů. COFOLA 2015. [PDF]

LOUČKA, Martin. Specifika vývoje počítačových programů a jejich autorskoprávní konsekvence. MUNI Law Working Paper [online]. 2015, no. 2015.05, 16 s. [PDF]

LOUČKA, Martin. Licensing Software: Creative Commons as an Open Source License? In 3rd International Research Forum Göttingen. 2014.