Martin Loučka

Mgr. Martin Loučka

Rychlý kontakt

Specializace:
Autorské právo, ochranné známky, software & bezpečnost, smlouvy & business, ochrana osobních údajů

Profesní pozadí:
Své studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem spojil s Ústavem práva a technologií, se kterým nadále spolupracuji. Jsem členem České advokátní komory a profesní organizace ALAI Česká republika.

S poskytováním právních služeb mám zkušenosti od roku 2015, které jsem čerpal během spolupráce s přední lokální i mezinárodní advokátní kanceláří.

Další aktivity:
Mimo advokátní praxi se aktivně zapojuji do problematiky veřejných licencí jako člen týmu Creative Commons, který institucionálně zajišťujeme s kolegy v rámci spolku Open Content, z.s., přednáším a účastním se odborných konferencí.

Mými velkými zálibami jsou hledání cest pro inovaci v advokacii a v právu obecně, digitalizace a využívání nových technologií v právní praxi.

Baví mě programování a zimní sporty. Golf nehraju.

Klíčové znalosti

Aktivní znalosti programování a IT prostředí

Rychlá orientace v komplexní situaci a mezinárodní zkušenosti

Čeština, angličtina

Odborné publikace

Aktivní projekty

Ve volném čase, kterého mám pohříchu pomálu, se snažím dávat dohromady různé projekty propojující právo a IT.

Právo e-shopů

Právo e-shopů je projekt zaměřený na právní podporu internetových obchodů a e-commerce obecně. Jeho podstata spočívá ve snaze maximálně zjednodušit proces poskytování právních služeb, a to již od objednávky, platby, přes komunikaci s klientem a dodávání výstupů.

Klíčové vlastnosti

Judikatura EU​

Aplikace pro právníky umožňující automatickou rešerši zadaného nařízení či směrnice EU na související judikaturu.

Zobrazí i aktuální postup v řízení, otevřené předběžné otázky či vydaná stanoviska generálních advokátů.

Klíčové vlastnosti

LegiView​

Informační systém pro právníky, který poskytuje přehledný náhled na strukturu předpisů – evropských i národních.

V současné době ve fázi beta testování, v blízké budoucnosti je v plánu rozvoj o možnost přidávání poznámek a příloh k paragrafům, vytvoření vlastní nástěnky oblíbených předpisů, sdílení know-how a vedení diskusí.

Klíčové vlastnosti