Poskytovatelé online služeb

Zatímco v oblasti prodeje zboží na internetu nalezneme rozdílů mezi jednotlivými poskytovateli spíše méně, škála online služeb je podstatně širší a pestřejší. A o to pestřejší jsou i právní otázky, které v rámci poskytování takových služeb vyvstávají.

Naši klienti jsou inovativci, kteří mají zájem spustit novou službu, zahraniční společnosti, které chtějí se službou expandovat na lokální trh, nebo již zaběhnuté společnosti, které mají zájem své služby dále zlepšovat a rozšiřovat. Naše služby nejčastěji spočívají v analýze zamýšlených obchodních modelů, posouzení případných rizik a následné zpracování podmínek poskytování takové služby. Nezřídka však pro klienty i posuzujeme soulad jejich služeb s regulací, především pak s regulací ochrany osobncíh údajů či spotřebitelským právem. Stejně jako u internetových obchodů pomáháme i s ochranou obchodní značky (brandu).

Jaké otázky klientů řešíme?

Mám nápad na unikátní obchodní model. Jak zabráním, aby mi nápad někdo ukradl?

Mám výborný nápad na službu ale mám strach, jestli není v rozporu s regulací. Neporušuji mou službou některé zákony?

Uživatelé prostřednictvím mých služeb způsobili škodu třetí straně a já jsem nyní v problémech. Skutečně odpovídám za chování svých uživatelů?

V rámci služby zpracovávám osobní údaje mých uživatelů. Jak s nimi mohu nakládat? Musím mít pro to souhlas?

zákazníci požadují neustálou dostupnost služeb (SLA). Jak je mám nastavit?

Náš brand začala kopírovat konkurence. Neměli jsme si zaregistrovat ochrannou známku? Jak obchodní značku efektivně chránit?

Proč právě s námi?

V rámci naší praxe se úzce specializujeme nejen na závazkové právo, právo duševního vlastnictví, právo na ochranu spotřebitele, ochranu osobních údajů, ale i na ostatní oblasti, které jsou zásadní při poskytování služeb online. Propojení této právní specializace s naším vhledem do světa technologií a online prostředí nám umožňuje rychle a efektivně porozumět vašemu obchodnímu modelu a poskytnout Vám tak komplexní a precizní právní služby.

Reference

Spuštění carsharingové platformy

Společnosti z oblasti automotive jsme pomáhali se spuštěním inovativní carsharingové platformy. V rámci právních služeb jsme připravovali podmínky mezi provozovatelem platformy, jejími uživateli a správci carsharingového vozoparku.

Inovativní spotřebitelská soutěž

S uvolněním pravidel pro spotřebitelské soutěže jsme poskytovali právní podporu při spuštění inovativní spotřebitelské soutěže. Právní služby spočívali v komplexním posouzení souladu herního plánu s regulací loterie a hazardu a následném nastavení podmínek služby mezi spotřebiteli, provozovatelem a zúčastněnými prodejci.

Odpovědnost poskytovatele hostingu

Pro klienta provozujícího služby pro sdílení uživatelského obsahu jsme posuzovali podmínky pro vyloučení odpovědnosti za chování jeho uživatelů a pomáhali nastavit transparentní a efektivní prostředek, prostřednictvím kterého třetí strany mohly uplatňovat vůči uživatelům své nároky.

“Spouštíte novou službu a nevíte jak správně nastavit obchodní podmínky? Napadl vás tak geniální obchodní model, že máte strach, že “něco musí být špatně”? Vaši uživatelé porušují podmínky služby a vy za to máte nést odpovědnost? Nebo máte jiné otázky? Napište nám, první konzultace je zdarma!”