Martin Bartoň

Rychlý kontakt

Mým cílem je přinést do prostředí tradičního poskytování právních služeb trochu svěžího vzduchu. Chci ukázat, že právo může (a možná i musí) být stejně kreativní, jako ti, komu slouží.

Specializace:
Ve své právní praxi se zaměřuji především na technologické firmy a kreativní profese, jako jsou fotografové či filmoví tvůrci. Svým klientům poskytuji specializovanou právní podporu v jejich smluvní agendě, otázkách práva duševního vlastnictví a licencí, ochrany osobních údajů či regulace specifické pro nové technologie.

Díky svému zaujetí technologiemi a kreativním světem mám vhled i do faktické stránky podnikání svých klientů, což mi umožňuje lépe pochopit jejich situaci a být jim lepším poradcem.

Profesní pozadí:
Už při svém studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se mě chopil Ústav práva a technologií, kterému do dnes vděčím za prohloubení mé fascinace právem technologií. Jsem členem České advokátní komory, profesní organizace ALAI Česká republika a také aktivním recenzentem periodika Revue pro právo a technologie.

Odbornou advokátní praxi získávám nepřetržitě od roku 2015, a to nejdříve v přední tuzemské advokátní kanceláři v oblasti práva IP/IT, a následně v nadnárodní poradenské a advokátní kanceláři, ve které jsem pomáhal IP/IT specializaci budovat.

Další aktivity:

Mimo poskytování právních služeb se věnuji neustálému vzdělávání jak sebe, tak lidí kolem mě. Proto se nejen účastním odborných konferencí, ale i sám přednáším a snažím se tak přiblížit právo ostatním.

Vyjma práva se věnuji technologiím, hudbě a pečení. Golf hraju.

Klíčové znalosti

Změření na technologické firmy a kreativní profese

Mezinárodní zkušenosti z oblasti práva duševního vlastnictví, software, IT a technologií a ochrany osobních údajů

Čeština, angličtina

Odborné publikace