Martin Bartoň

Kreativní advokát, který rozumí technologiím

Klíčové znalosti

  • Zaměření na technologické firmy a kreativní profese
  • Mezinárodní zkušenosti z oblasti práva duševního vlastnictví, software, IT a technologií a ochrany osobních údajů
  • Čeština, angličtina

E: barton@martins.law

M: +420 774 123 354

Stručně o mně

Mým cílem je přinést do prostředí tradičního poskytování právních služeb trochu svěžího vzduchu. Chci ukázat, že právo může (a možná i musí) být stejně kreativní, jako ti, komu slouží.

Specializace:
Ve své právní praxi se zaměřuji především na technologické firmy a kreativní profese, jako jsou fotografové či filmoví tvůrci. Svým klientům poskytuji specializovanou právní podporu v jejich smluvní agendě, otázkách práva duševního vlastnictví a licencí, ochrany osobních údajů či regulace specifické pro nové technologie.

Díky svému zaujetí technologiemi a kreativním světem mám vhled i do faktické stránky podnikání svých klientů, což mi umožňuje lépe pochopit jejich situaci a být jim lepším poradcem.

Profesní pozadí:
Už při svém studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se mě chopil Ústav práva a technologií, kterému do dnes vděčím za prohloubení mé fascinace právem technologií. Jsem členem České advokátní komory, profesní organizace ALAI Česká republika a také aktivním recenzentem periodika Revue pro právo a technologie.

Odbornou advokátní praxi získávám nepřetržitě od roku 2015, a to nejdříve v přední tuzemské advokátní kanceláři v oblasti práva IP/IT, a následně v nadnárodní poradenské a advokátní kanceláři, ve které jsem pomáhal IP/IT specializaci budovat.

Další aktivity:

Mimo poskytování právních služeb se věnuji neustálému vzdělávání jak sebe, tak lidí kolem mě. Proto se nejen účastním odborných konferencí, ale i sám přednáším a snažím se tak přiblížit právo ostatním.

Vyjma práva se věnuji technologiím, hudbě a pečení. Golf hraju.

Další projekty

Kreativní právo (in progress)

New project (in progress)

Odborná činnost

BARTOŇ, Martin, TUTKO, Matúš. Nové povinnosti internetových tržišť, aneb když se i podnikatel stává tak trochu spotřebitelem. dReport, 2019. [ODKAZ]

BARTOŇ, Martin, SYKORA, David. Právní aspekty využívání sociálních sítí. Praktický seminář. 2019. [ODKAZ]

BARTOŇ, Martin, SÝKORA David, MÜLLEROVÁ Martina, HOLUB Lukáš. ART in ARTificial, Meltingpot. 2019. [ODKAZ]

BARTOŇ, Martin. Embedovaný odkaz ve světle nové rozhodovací praxe. In: epravo.cz. (2018). [ODKAZ]

BARTOŇ, Martin. Hyperlink v rozhodovací praxi SDEU. České právo informačních technologií, 2016. [ODKAZ]

BARTOŇ, Martin. Internetový odkaz jako užití díla. Revue práva a technologií [online]. 2016, vol.7 no. 14, 64 s. [PDF]

MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář. 2014. (člen autorského týmu)