Pečujte o zdraví vašeho IP! Představujeme IP HealthCheck

Jste si jisti, že vaše duševní vlastnictví je skutečně vaše? Věnujte nehmotnému majetku ve vaší společnosti pozornost, kterou si skutečně zaslouží. Protože prevence je lepší než léčba, přicházíme s komplexním produktovým řešením ochrany duševního vlastnictví ve společnostech – IP HealthCheck.

Proč je duševní vlastnictví důležité?

I přestože hodnotu společnosti čím dál více tvoří její nehmotný majetek, nevěnuje se jeho ochraně zdaleka tolik pozornosti, jako v případě majetku hmotného. Zatímco na dveře umisťujeme zámky, na fasády instalujeme kamery a do smluv se snažíme zuby nehty protlačit horentní sankce za pozdní plnění, aspekty duševního vlastnictví při podnikání zůstávají pohříchu opomíjeny.

Co si máte pod takovým nehmotným majetkem představit? Pokud produkt společnosti tvoří duševní vlastnictví, je to celkem jasné – může to být software, který píšete pro klienta, fotografie, které dodáváte svým zákazníkům či architektonická studie tvořená pro developera. Nicméně duševní vlastnictví prostupuje vaše podnikání i pokud váš produkt spočívá v tradičnějších, hmotných výstupech. Může se jednat o informační systémy, které řídí výrobu zboží, produktové fotografie umístěné na e-shopu nebo vaše webová stránka a texty na ní. Zároveň jistě máte logo, které užíváte pro propagaci své společnosti či vaše podnikání stojí na silném, unikátním know-how.

Proč s produktem přicházíme?

Duševní vlastnictví má neoddiskutovatelný vliv na vaše podnikání, a proto spory a neshody týkající se duševního vlastnictví mohou mít pro toto podnikání naprosto fatální důsledky. Ty mohou spočívat například v odchodu klíčových zaměstnanců – autorů vašeho produktu, nesprávně nastavené smlouvě s dodavatelem, který v nevhodnou chvíli vypne informační systém či zmařené investici do vymazlené webové prezentace, ke které fakticky nedržíte vůbec žádná práva.

Na druhou stranu z naší zkušenosti víme, že naprosté většině těchto kritických následků se dá předejít, pokud se řeší včas. Ano, chce to určitou míru prozíravosti, nicméně airbag a pásy v autě také nepotřebujete, dokud se proti vám neřítí kamion. A pak už jejich objednání u dealera pravděpodobně situaci nezachrání.

Abychom však byli spravedliví, nemáme společnostem za zlé, že ochraně duševního vlastnictví nevěnují tolik pozornosti. Ochrana duševního vlastnictví a jiného nehmotného majetku je totiž mnohem hůře uchopitelná, než ochrana majetku hmotného. Svůj díl na tom, že společnosti věnují tak málo pozornosti ochraně svého duševního vlastnictví, nese určitě i roztříštěnost a především poměrně významná “neintuitivnost” práva na ochranu duševního vlastnictví, nota bene pak práva autorského.

A přesně na všechny tyto problémy míří náš produkt. Naším cílem je poskytnout naším klientům komplexní a projektový přístup k ochraně jejich nehmotných aktiv, který jim umožní nejen zhodnotit všechna rizika a příležitosti, spojené s ochranou jejich duševního vlastnictví, ale zároveň jim nabídne cestu, jak tyto příležitosti využít a zároveň rizika eliminiovat či maximálně potlačit.

V čem spočívá produkt IP HealthCheck?

Podnikatelé si často uvědomují, že pro podnikání potřebují založit společnost či živnost, podepsat základní smlouvy s odběrateli a zaměstnanci či vytvořit obchodní podmínky – duševní vlastnictví však často stojí nepovšimnuté opodál. Buď proto, že si lidé neuvědomují jeho význam, či proto že pro jeho ochranu v konkrétním okamžiku vedení businessu nejsou prostředky nebo čas. Nicméně právě na začátku podnikání má smysl se ochraně duševního vlastnictví věnovat. Je mnohem jednodušší “lepit” právní nedostatky smluv se zaměstnanci či dodavateli v okamžiku, kdy je spolupráce kvalitní a bezproblémová, než když máme před sebou rozezleného zaměstnance či končící kontrakt na poskytování podpory.

IP HealthCheck má svoje místo i v případě, kdy společnost skutečně duševní vlastnictví řeší nebo řešila. Může se však blížit významný okamžik (exit, IPO, vydání nového produktu) a společnost bude mít proto zájem vědět, jaké je její zdraví z pohledu nehmotných aktiv.

V rámci produktu IP HealthCheck se zaměřujeme na právní aspekty následujících oblastí:

  • Řádné nabývání titulů od dodavatelů (vztahy se zaměstnanci, živnostníky a společnostmi, které dodávají autorskoprávně chráněný obsah – vývojáři, fotografové, copywriteři);
  • Vztahy s dodavateli produktů a eliminace vendor-locku (dodavatelé informačních systémů, analýzy servisních smluv, revize povinností dodávat zdrojové kódy, smlouvy s provozovateli hostingu a datových úložišť apod.);
  • Podmínky poskytování produktů (EULAs, implementační smlouvy s klienty, VOP na produkty);
  • Využívání kódu třetích stran v produktech (analýza licenčních podmínek kódu třetích stran, posouzení možnosti využívat open-source, analýza využívání GNU GPL a jiných copyleftových licencí)
  • Ochrana know-how, obchodních tajemství, bezpečnost informací (kontrola obsahu NDA a jejich vymahatelnost, kontrola interních procesů)
  • Ochrana brandu a jiných předmětů průmyslového vlastnictví (loga, designy produktů, užitné vzory);

Samotný produkt IP HealthCheck pak poskytujeme následovně:

# 0 Osvěta

“Nultý” krok našeho produktu stojí tak trochu mimo samotný proces, ale je jeho nedílnou součástí. Protože si přejeme, aby veřejnost lépe chápala, jak zásadní ochrana duševní vlastnictví je, a zároveň aby lépe rozuměla tomu, kde číhají ta nejzásadnější úskalí, doprovází náš produkt osvětová činnost zaměřená na lepší pochopení problematiky. Náš blog proto průběžně plníme články o ochraně duševního vlastnictví, licencích, ochranných známkách, IT právu a všem, co nám pro tuto oblast přijde relevantní. Zároveň na toto téma pořádáme přednášky a workshopy.

Naše přednáška pro členy Work Lounge

# 1 Úvodní workshop a setkání

Prvním projektovým krokem je společné setkání, v rámci kterého lépe pochopíme fungování podnikání klienta a povahu jeho produktu. V rámci tohoto setkání zároveň klientovi poskytneme základní vhled do toho, jak duševní vlastnictví funguje a umožníme mu tím nejen s námi na celé analýze lépe spolupracovat, ale zároveň klient dokáže do budoucna sám a lépe odhalovat rizika spojená s duševním vlastnictvím a následně je patřičně adresovat.  

Cílem workshopu je vytvořit komplexní mapu duševního vlastnictví klienta včetně relevantních vztahů a především pak subjektů, které jsou do jeho tvorby zapojeny. Řekneme si, jaké duševní vlastnictví nyní využívá, kdo jej vytvořil a jak jej v současné době chrání.

Tento přehled nám pomůže stanovit předmět budoucí analýzy

# 2 Stanovení rozsahu analýzy a její vypracování

Po úvodním setkání zpracujeme získané informace, na základě kterých připravíme komplexní analýzu. Díky analýze klient může zjistit mimo jiné následující:

Co tvoří jeho portfolio duševního vlastnictví? Vytvoříme seznam všech relevantních předmětů ochrany. Identifikujeme loga, produktové fotografie, videa a jiné prvky brandu. Vytvoříme přehled veškerého softwaru, které pro svoje podnikání využívá a identifikujeme poskytovatele licencí. Zkontrolujeme, jaké části produktu tvoří duševní vlastnictví. 

Jaká rizika jsou s portfoliem spojena? U všech položek portfolia sdělíme nejen, zda jsou skutečně dostatečně chráněna, ale především, zda k nim klient vykonává všechna nezbytná práva. Zkontrolujeme, zda má korektně ošetřené dodavatelské vztahy a zda mu tvůrci udělují licence v náležitém rozsahu. Ověříme, zda je vhodné jeho loga či designy registrovat jakožto ochranné známky či průmyslové vzory. Prověříme vnitropodnikovou ochranu duševního vlastnictví a upozorníme na nebezpečí úniku know-how a práv k produktu. 

Jak může klient své portfolio ochránit? Poslední částí analýzy je seznam doporučení a opatření, které je třeba přijmout. Doporučíme, kde je vhodné registrovat ochranné známky a průmyslové vzory, sdělíme, v jakých případech je třeba uzavřít nové či upravit existující smlouvy, navrhneme postup, jak se vymanit z vendor-locku, apod. 

# 3 Implementace našich doporučení

Produkt je uzavřen uvedením naších doporučení z analýzy v život. Po dohodě s klientem jsme připraveni pomoci se všemi kroky, které v rámci analýzy navrhneme. Připravíme smlouvy či jejich dodatky, zaregistrujeme ochranné známky či průmyslové vzory, zajistíme transfer práv z dodavatelů a zaměstnanců. 

Uvědomujeme si, že v závislosti na „zdraví“ portfolia klienta může být seznam doporučení poměrně dlouhý a navazující implementace náročná. Z toho důvodu u každého doporučení stanovíme i riziko a doporučené pořadí toho, jak by mělo být riziko adresováno. Klient se pak může kvalifikovaně rozhodnout, jak při narovnání vztahů ve společnosti bude postupovat. 

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Pokud máte pocit, že tento produkt je právě pro vás, rozhodně se neváhahejte nám ozvat!

Nezávazná poptávka

Leave a Reply