Cookies 2022 – co se mění po Novém roce?

Vánoce 2021 budou pro podnikatele pohybující se v prostředí internetu nepochybně specifické – vyjma standardní plejády tradičního cukroví by by totiž neměli zapomenout na jeden zásadní druh, a to cookies. S novelou zákona o elektronických komunikacích přichází od 1. 1. 2022 změny v pravidlech nasazování cookies a jejich využívání pro celou škálu aktivit jejich webových stránek. A protože jsou Vánoce už za dveřmi, přicházíme s naším receptem na cookies alla martins‘.

Co jsou to cookies?

Nejdříve ale trocha teorie – co to cookies vlastně jsou? Cookies jsou jedna z technologií, která umožňuje webové stránce zapamatovat si koncové zařízení, které stránku navštívilo. Technologií, které umožňují tuto funkcionalitu je více (pixel, beacon apod.) nicméně pro pořádek je budeme souhrnně označovat jako cookies. 

V případě, že se uživatel ze zapamatovaného zařízení znovu připojí, webová stránka jej pozná a zařídí se určitým způsobem – a právě zde to začíná být zajímavé. Podle toho, z jakého důvodu stránka potřebuje uživatele „poznat“ totiž dělíme i zákonné náležitosti, které pro užití takové technologie musí být splněny. 

Prvním skupinou jsou cookies nezbytné pro správné fungování stránky tak, jak to uživatel očekává a požaduje. Příkladem může být třeba zapamatování preference jazyka stránek či přihlášení zákazníka, nebo fungování nákupního košíku. Tyto cookies jsou také často označovány jako technické cookies. 

Druhou skupinou jsou pak cookies zbytné, tedy takové, díky kterým fungují funkcionality a mechanismy stránek, které uživatel apriori nevyžaduje a ze kterých zpravidla benefituje provozovatel stránek či třetí strany. Mezi tyto cookies patří hlavně analytická cookies, sloužící k monitorování chování uživatelů a dále cookies marketingová, umožňující cílený marketing a remarketing. 

Co bylo a co bude?

Nechceme zabředávat do nekonečného příběhu kvality transpozice evropských směrnic do českého právního řádu a proto níže pouze porovnáme změny, na které se s příchodem nového roku a tím i účinnosti novely můžeme těšit.

Současné znění zákona říká, že v případě využívání cookies či obdobných technologií postačuje, aby provozovatel webové stránky účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informoval o rozsahu a účelu zpracování, přičemž tito uživatelé musí mít možnost takové zpracování odmítnout. Tento opt-out režim (jenž byl v rozporu s evropskou směrnicí) způsobil, že v českém prostředí dominovaly minimalistické cookie lišty a docházelo k užívání cookies hned od první návštěvy uživatele stránek.

Tento český divoký západ však s novelou končí. Ta totiž již podmínky užívání cookies transponuje řádně a zcela obrací výše dříve nastolený režim. Provozovatel webové stránky tak bude muset získat aktivní, dobrovolný a informovaný souhlas uživatele, bez kterého není možné cookies využívat. Výjimku budou tvořit nezbytné cookies, tedy technické cookies, které provozovatel webové stránky užívá proto, aby uživateli poskytl službu, kterou přímo požaduje.

Jak na ty nejlepší a nejchutnější cookies?

Pokud jste doufali, že níže vám poskytneme slibovaný recept na ty zaručeně nejlepší cookies, budete možná malinko zklamání. Stejně jako u pečení zde hrají ohromný vliv preference jednotlivců a především cíl, kterého chcete dosáhnout. Cíl, který cookies sledují nejde v celé řadě aspektů ruku v ruce s požadavky, které na ně zákon klade. Bude tak na každém jednotlivém provozovateli webové stránky, aby hledal to správné nastavení, které mu zajistí co nejvyšší efekt využívaných cookies a kterým co nejlépe naplní zákonem dané podmínky. 

Níže však zasíláme shrnutí těch nejzásadnějších bodů, na které je třeba při využívání cookies pamatovat:

  • Udělejte si dobrý pořádek v tom, jaké technologie užíváte a podřaďte je pod relevantní kategorie (nezbytné, zbytné). Jen tak můžete transparentně informovat své uživatele a správně nastavit souhlasy.
  • Nepoužívejte zbytné cookies dříve, než získáte legitimní souhlas od uživatele. Stejně tak skončete s využíváním cookies v okamžiku, kdy je souhlas odebrán.
  • Souhlas musí být svobodně udělený. Není možné podmiňovat primární funkci stránek udělením souhlasu k zbytným cookie (schovat stránku za tzv. cookie wall stylem „pokud mi nedáš souhlas s marketingem, nenechám tě zobrazit stránku“). 
  • Souhlas musí být možné odebrat. Po provedení volby by se uživatel měl mít možnost k volbě vrátit a případně ji změnit. 
  • Souhlas musí být informovaný. Uživateli tak musí být přehledně a jednoduše poskytnuty informace o tom, kdo cookies užívá, jaké, jak dlouho, jakými nástroji a co s tím může uživatel dělat.
  • Souhlas nesmí být předzaškrtnutý. Pokud tedy uživatel neprovede žádnou proaktivní akci nesmí být souhlas udělen.

A co se týče business/UX přístupu k implementaci cookie lišty? To určitě doporučujeme konzultovat s UX design odborníky na tuto oblast – správné nastavení je zásadní! Náš názor směřuje zpět k analogii s pečením. Udělejte cookie tak, aby na ně Vaši uživatelé měli chuť. Zkuste jim jednoduše a rozumně vysvětlit, proč ty které cookie potřebujete a proč je sbíráte.

Jistě se najde i celá řada rad, jak regulaci obejít či ji zcela ignorovat – takové rady však od nás neuslyšíte a to hned z několika důvodů. O nedostatcích současné české úpravy se obecně dlouho ví a kontrolu fungování cookies na stránkách lze dělat velmi jednoduše, někdy dokonce i automatizovaně – kontroly ze strany příslušných orgánů tak není možné vyloučit. Co je ale za nás hlavním důvodem – respekt k právům uživatelů stránek zcela jistě vypovídá o respektu k uživatelům samotným. A věříme, že z dlouhodobého hlediska se jednoduše vyplatí vycházet uživatelům vstříc a ukazovat jim, že si vážíte jejich soukromí.

Víme, že každý business je specifický a možná právě Vaše situace potřebuje cílený přístup na míru. Napadly Vás při čtení další otázky a rádi byste je nám položili? Chystáte se pustit do pečení cookies, ale máte strach, že se nepovedou? Napište nám na office@martins.law, jsme tu pro Vás!

Rychlý test

Níže si můžete zakliknout, které druhy cookies využíváte (resp. za jakými účely) a my vám hned povíme, zda byste se od 1.1.2022 neměli zamyslet nad získáváním vřelých uživatelských souhlasů, či zda pravděpodobně můžete cookies využívat bez okolků i nadále.

Volba jazykové verze stránky
Přihlašování uživatelů
Uložení zboží přidaného do košíku
Porovnání zboží
Google Analytics
Facebook pixel
Remarketing a cílení reklamy
Měření výkonu reklamy
Lokalizace uživatele
Interní analýza a vylepšování služeb
Vyhodnotit Resetovat

Výše uvedené nenahrazuje konzultaci s právníkem – jak je uvedeno v článku, kritériem je technická nezbytnost mimo jiné k poskytnutí služby, kterou si uživatel vyžádal (což náš skromný nástroj vyhodnotit bohužel neumí), takže určitý prostor pro kouzlení ještě zbývá.

Leave a Reply