Vyhledávání judikatury SDEU

Dokončil jsem s spustil novou verzi vyhledávače judikatury SDEU. Funguje na principu celexových čísel. Tedy jediné, co potřebujete vědět, je celexové číslo dokumentu, pro který chcete řešerši provést. Takovým dokumentem bude zpravidla nařízení či směrnice EU.

Ukázka uživatelského rozhraní aplikace

Celexové číslo nařízení vypadá takto: 3<rok>R<číslo>, směrnice takto: 3<rok>L<číslo>.

Ta trojka se nazývá sektor, a sektor 3 shodou okolností označuje legislativu. Písmeno “R” značí, že jde o dokument typu nařízení (regulation); “L” pak znamená směrnici (zřejmě podle diLective, třeba designér špatně vyslovoval). Rok a číslo pak představují identifikaci dokumentu, přičemž platí, že obě tyto hodnoty musí být čtyřmístné, tedy v případě roku v jeho plném znění a v případě čísla musí být toto levostranně doplněno nulami.

Chceme-li tak hledat judikaturu vztahující se např. ke směrnici o autorském právu v informační společnosti (tedy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001), její celexové číslo bude 32001L0029. Tohle číslo zadám do vyhledávacího políčka a kliknu na “Search”.

Ukázka výstupu automatické rešerše pro InfoSoc směrnici

Výsledkem je přehledný seznam jednotlivých případů, které se k zadanému dokumentu váží. U každého případu pak vidíme jeho stav – buď je zelený, a tedy vyřešený, anebo červený, a tak na rozhodnutí čeká. Stejně tak se jednoduše dostaneme ke znění vybraných procesních dokumentů – jako jsou položené předběžné otázky, stanovisko generálního advokáta a samozřejmě příslušné rozhodnutí Soudního dvora EU.

Za nápad a přínosné konzultace patří velký dík dr. Haraštovi z Ústavu práva a technologií Prf MU, který s celým projektem využití celexových čísel přišel a pomohl dát dohromady základní strukturu aplikace. Společně jsme také dříve publikovali článek v časopise ProInflow, vycházející z první verze aplikace.

Celou aplikaci naleznete na adrese celex.lawportal.cz. Další rozšiřování mám již v plánu, zejména o chytrý našeptávač, aby nebylo nutné znát a skládat celexová čísla, a o funkci exportu výstupu do tabulky a uložení v PDF. Rozhodně ale již nyní uvítám zpětnou vazbu.

EDIT: Chytrý našeptávač je v provozu!

One comment

Leave a Reply